Produkte Flexible Vulkanfiberscheiben
Vulkanfiberscheiben
Vulkanfiberscheiben

Form: VFA
VULKANFIBERSCHEIBEN FÜR METALL

Abmessung 115 x 22

Qualität
Korn 16   
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 100
Korn 120   


Abmessung 125 x 22

Qualität
Korn 16
Korn 24
Korn 36
Korn 50
Korn 60
Korn 80
Korn 100
Korn 120   

 

Abmessung 180 x 22

Qualität
Korn 16
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 100
Korn 120   

 

Form: VFZ
VULKANFIBERSCHEIBEN FÜR EDELSTAHL

Abmessung 115 x 22

Qualität
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120   


Abmessung 125 x 22

Qualität
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120   

  
Abmessung 180 x 22

Qualität
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120   

 

Form: VFC
VULKANFIBERSCHEIBEN FÜR GESTEIN

Abmessung 115 x 22

Qualität
Korn 16
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120   


Abmessung 125 x 22

Qualität
Korn 16
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120   

  
Abmessung 180 x 22

Qualität
Korn 16   
Korn 24
Korn 36
Korn 60
Korn 80
Korn 120